In dit artikel delen we enkele stellingen die veel besproken zijn in de politiek en we geven onze reactie hierop vanuit jurisch/FG-perspectief.

De Autoriteit Persoonsgegevens moet worden uitgebreid om de naleving van de AVG te controleren.

Ja. Het uitbreiden van de AP is een goede zaak, omdat ze op dit moment te weinig slagkracht heeft. Uitbreiding van de AP zorgt voor betere controle op de correcte naleving van de AVG. Tegenwoordig liggen er meer gevaren dan ooit op de loer wat betreft het buitmaken van persoonsgegevens door criminelen. Voldoende toezicht en controle zijn essentieel. Anderzijds zorgt uitbreiding er ook voor dat de Autoriteit Persoonsgegevens beter in staat is om organisaties meer en beter te helpen met het implementeren van de AVG. Met een geringe ‘pakkans’ zijn veel organisaties op dit moment (met name MKB) niet snel bereid om in gegevensbescherming te investeren. Wij hopen dat burgers, ondernemers en politiek de privacy van de burgers serieuzer zullen nemen.

Persoonsgegevens moeten worden toegewezen als eigendom.

Dit is niet wenselijk en wel hierom: data is veel geld waard. Wanneer persoonsgegevens als eigendom toegewezen worden, dan moeten bedrijven betalen voor de persoonsgegevens die ze willen verwerken voor commerciële doeleinden. Het is een sympathiek idee, maar zeer waarschijnlijk vergroot dit de economische ongelijkheid. Er zit een verdienmodel achter voor mensen die hun persoonsgegevens willen verkopen. Bovendien zijn de persoonsgegevens van ‘rijken’ waarschijnlijk financieel interessanter voor een bedrijf dan de persoonsgegevens van de gewone man. Je krijgt ook te maken met marktwerking. De persoonsgegevens zijn waard wat de ondernemer ervoor wil betalen. Vanuit een ethisch standpunt is deze ontwikkeling waarschijnlijk maatschappelijk onwenselijk.

Het gebruik van Artificial Intelligence en slimme algoritmes moeten gecontroleerd en begrensd worden.

Eens. In onze maatschappij wordt steeds meer gebruik gemaakt van Artificial Intelligence en slimme algoritmes. Niet alleen door (grote) bedrijven, maar ook (lokale) overheden en ziekenhuizen. Enerzijds is het een goede ontwikkeling, omdat processen minder fouten bevatten, effectiever uitgevoerd worden of inzichten geven die handmatig nooit gevonden worden. Anderzijds zorgen deze ontwikkelingen ook voor gevaren, namelijk dat deze algoritmes en AI tot ongewenste conclusies kunnen komen. Bijvoorbeeld doordat de gebruikte data om de algoritmen te ’trainen’ onze/menselijke fouten bevat. Daarom is het van groot belang dat er een effectieve controle vanuit de overheid plaatsvindt op processen die gebruik maken van artificial intelligence en slimme algoritmes.